Kinderen spenderen steeds vroeger en vaker hun vrije tijd online. Zo worden ze digitaal geletterd. Jammer genoeg brengt dit naast veel nieuwe kansen en vaardigheden ook risico’s zoals cyberpesten met zich mee. Met ons educatief spel willen we jouw leerlingen op een speelse manier informeren over de kwalijke gevolgen van cyberpesten en hen online weerbaar maken. ‘Ontmasker de pestkop’ is een eliminatiespel geïnspireerd op het gezelschapsspel ‘Wie is het?’ waarbij men in een fictieve klasgroep de identiteit van een pestkop en een slachtoffer moet achterhalen. Alle leerlingen krijgen een rol toegewezen. Aan de hand van tips zoeken ze uit wie pestkop en slachtoffer is. Drie leerlingen van jouw klas saboteren het spel en misleiden hun klasgenoten door valse informatie te verspreiden.

Communicatieve en digitale vaardigheden worden gestimuleerd. Er zijn verschillende vragenrondes met meerkeuzevragen, open vragen, stellingen en situaties rond cyberpesten. Leerlingen worden uitgedaagd om hun antwoorden te beargumenteren. Door beroep te doen op het empathisch vermogen van de jongeren focussen we met deze workshop niet enkel op kennisoverdracht maar is het een ambitie om het algemeen welbevinden binnen jouw klasgroep te vergroten.  

Tip! Leerkrachten die zelf hun kennis over online veiligheid willen bijspijkeren, kunnen terecht op onze vormingsdag Clicksafe van Child Focus op woensdag 18 januari van 9 tot 12 uur 

Foto © Gert Swillens 

Koop tickets of reserveer Tickets of reservatie
Waar?

Utopia bibliotheekUtopia 1

Wanneer?

concrete data vind je terug op het inschrijvingsformulier van Utopia 

Duur?

180 minuten

Prijs?

2 EUR per leerling

Doelgroep
  • 6de leerjaar