Vorming ‘Alcohol-en drugpreventie op school. Aan de slag!’

Krijg een overzicht van de beschikbare methodieken en materialen die kunnen gebruikt worden om leerlingen te informeren rond tabak, alcohol en illegale drugs.

 â–¶  Programma: 

             Preventie en  overzicht van het didactisch materiaal.

Binnen deze vorming krijg je een overzicht van de beschikbare materialen en methodieken die kunnen gebruikt worden om leerlingen te sensibiliseren, informeren en vaardigheden bij te brengen. Daarnaast wordt er ingegaan op de leerlijnen. Deze leerlijnen geven aan rond welke specifieke thema’s (tabak, alcohol en illegale drugs) je als school per leeftijd kan werken en welke methodes je kan hanteren. Leerkrachten die de opdracht krijgen om te werken rond het thema alcohol en andere drugs in klasverband, vragen zich soms af wat de beste aanpak is. Met deze vorming reiken we een aantal handvatten aan. 

             Hoe omgaan met (vermoeden van) alcohol- en/of druggebruik bij leerlingen.

Leerkrachten krijgen zicht op de signalen van (il)legaal druggebruik die wijzen op problematisch gebruik. Ze krijgen inzicht in de begrippen als ‘misbruik’ en ‘problematisch gebruik’, net zoals de cirkel van gedragsverandering. Er worden handvatten aangereikt om vermoedens bespreekbaar te maken en de deelnemers kennen het bestaande hulpaanbod voor hun doelgroep.

Koop tickets of reserveer Tickets of reservatie
Waar?

ontmoetingshuis De Brug, Hertshage 11-19, 9300 Aalst

Wanneer?

14 NOV. 2023 — 9.30 » 15.30 uur

Duur?

Hele dag

Prijs?

Gratis!

Doelgroep
  • voor leerkrachten